Assen
     CLUBAVOND
Aanvang    : vrijdag 19.45 uur 
Locatie    : Wijkcentrum 't Markehuus 
        Scharmbarg 35 
        9407 EA Assen 
Telefoon   : 0592-346209 

      BESTUUR
Voorzitter  : Sjoerd Homminga
        0592-374855
Secretaris  : Gerard Voorintholt
        0592-313411
Penningmeester: Jacob Dijkstra
        0592-343887
Jeugdleider  : Zie voorzitter

     TEAMLEIDERS
1e Team    : Sjoerd Homminga
0592-374855
2e Team : Sybrand Houtsma
0592-460544
3e Team : Gerard Voorintholt
0592-313411
4e Team : Jacob Dijkstra
0592-343887
OVERIG Website : www.schaakclubassen.nl Clubcode : 020001
Bedum
     CLUBAVOND
Aanvang    : dinsdag 20.00 uur
Locatie    : Activiteitencentrum De Meenschaar
Kapelstraat 9
9781 GK Bedum Telefoon : 050-3014465 BESTUUR Voorzitter : Alex van den Berg
050-3013957
Secretaris : Klaas Fongers
050-3013812
Penningmeester: Jeugdleider : TEAMLEIDERS 1e Team : OVERIG Website : www.schaakverenigingbedum.nl
Clubcode : 020003
DAC (Delfzijl)
     CLUBAVOND
Aanvang    : Maandag 19.45 uur
Locatie    : Sporthal De Ringen
Prins Bernhardlaan 1
9934 EK Delfzijl Telefoon : 0596-616453 BESTUUR Voorzitter : Leunis Maas
0596-613100
Secretaris : Jos Sligter
0596-617273
Penningmeester: Bert van Till
0596-618121
Jeugdleider : TEAMLEIDERS 1e Team : Wiert Vos
050-3180926
Bekerteam : Arie Verhoog
0596-680038 OVERIG Website : www.scdac.nl Clubcode : 020007
De Matadoren (Groningen)
     CLUBMIDDAG 1
Aanvang    : Vrijdag 16.00 uur
Locatie    : Buurthuis Semmelstee, Semmelweisstraat 182, Groningen
Telefoon   :

CLUBMIDDAG 2
Aanvang : Dinsdag 15.30 uur
Locatie : Buurtcentrum Kostverloren, Jacob van Ruysdaelstraat 73, Groningen BESTUUR Voorzitter : Hiddo Zuiderweg 06-83227313
Secretaris : zie voorzitter
Penningmeester: zie voorzitter Leden adm. : zie voorzitter
TEAMLEIDERS 1e Team : OVERIG Website : dematadoren.123website.nl Clubcode : 020056
De Paardensprong (Groningen)
     CLUBMIDDAG
Aanvang    : vrijdag 16.15 uur (externe wedstrijden 19.30 uur)
Locatie    : Buurtcentrum Hunzeborgh
Beijumerweg 10 A
9731 EB Groningen Telefoon : 050-5499400 BESTUUR Voorzitter : Bram Baptist
0598-853062
Secretaris : Sjoerd van Soest Penningmeester: Ronald van Nimwegen
050-5414622/06-10039868
Jeugdleider : Zie penningmeester TEAMLEIDERS 1e Team : OVERIG Website : www.scdepaardensprong.nl Clubcode : 020052
Dwingeloo
     CLUBAVOND
Aanvang    : donderdag 20.00 uur
Locatie    : 't Hof van Dwingeloo
Drift 1
7991 AA Dwingeloo Telefoon : 0521-593094 BESTUUR Voorzitter : Deet Hoogveld
0522-473387
Secretaris : zie voorzitter

Penningmeester: Nico Biersteker
0521-340205 Jeugdleider : TEAMLEIDERS 1e Team : Albert Koops
0592-459990
OVERIG Website : www.schaakclubdwingeloo.nl Clubcode : 020051
Eelde/Paterswolde
     CLUBAVOND
Aanvang    : maandag 19.30 uur
Locatie    : Zorgcentrum Else van der Laanhuis
Hooiweg 18
9761 GR Eelde Telefoon : BESTUUR Voorzitter : Domien Beersma
050-3093975 Secretaris : Brugt Krol
050-3092120
Penningmeester: Bert Korver
050-3091519 Jeugdleider : TEAMLEIDERS 1e Team : OVERIG Website : www.schaakclubeeldepaterswolde.nl Clubcode : 020009
ESG (Emmen)
     CLUBAVOND
Aanvang    : maandag 19.45 uur
Locatie    : Het Brinkenhoes
Mantingerbrink 140
7812 MH Emmen Telefoon : 0591-610201 BESTUUR Voorzitter : Ton Selten
06 33340339
Secretaris : Geert te Hietbrink
0591 553806
Penningmeester: Douwe Többen
0599 235457
Jeugdleider : Almar Gerbens
06 53143640
TEAMLEIDERS 1e Team : Evert Hondema
06-50400105
2e Team : Evert Hondema
4-tallen : Evert Hondema OVERIG Website : http://esgemmen.wordpress.com Clubcode : 020008
Groninger Combinatie (Groningen)
CLUBAVOND
Aanvang    : donderdag 19u45 (jeugd 18u15-19u45)
Locatie    : Denksportcentrum Jannes van der Wal
Oliemuldersweg 43
9713 VA Groningen Telefoon : 050-3110375 BESTUUR Voorzitter : Robert de Boer
06-12966486
Secretaris : Alex van Huisstede
050-5730825
Penningmeester: Wim Krijnen
050-3061283
Interne competitie / toernooizaken:
Wim van Beersum
Jeugdcoördinator: vacature TEAMLEIDERS GC1 [K1A] : Maurice Schippers 06-55060735
GC2 [K2A] : Peter Hulshof 06-14225961
GC3 [K3A] : Govert Pellikaan
050-3603030
GC4 [NP] : Roel Broekman
06-40118815
GC5 [N1B] : Ferry Ruigendijk
06-41496229
GC6 [N2A] : Broer Akkerboom 06-20246868
V1 [Top A] : Govert Pellikaan
050-3603030
V2 [Top A] : Stephan van der Hagen
06-20362654
V3 [Top B] : Jaap Ham
06-24899326
V4 [Top B] : Annelies van den Heuvel
050-3148613
V5 [Reg B] : Roland Kroezen
06-14554190
V6 [Reg A] : Broer Akkerboom
06-20246868
OVERIG
Website    : www.GroningerCombinatie.nl (en GC1.nl)
Clubcode : 020054

N.b.: Groninger Combinatie is ontstaan uit een volledige fusie tussen SC Groningen en SV Unitas.
Beide laatstgenoemde verenigingen zijn m.i.v. het seizoen 2015/2016 opgehouden te bestaan.
Haren
     CLUBAVOND
Aanvang    : vrijdag 19.30 uur
Locatie    : Brede school De Octopus
Mellenssteeg 16
9753 HN Haren Telefoon : 050-5347348 BESTUUR Voorzitter : Andreas Tasma
06-41556706
Secretaris : Raoul Suurmeijer
Penningmeester: Carla Graafland
050-4083633
Jeugdleider : Kees Romijn
050-3641705
TEAMLEIDERS
H&O 1 : Johan Meirink
H&O 2 : Tomas Hiemstra

OVERIG
Website    : www.schaakclubharen.nl
Clubcode   : 020012
Het Kasteel (Coevorden)
     CLUBAVOND
Aanvang    : vrijdag 19.45 uur
Locatie    : Hervormd Centrum
Kromme Elleboog 10
7741 JA Coevorden
Onze speelzaal is slecht toegankelijk voor minder validen.
Neem contact op voor meer informatie
Telefoon : 0524-524443 BESTUUR Voorzitter : Gerjan ter Wal
06-21838473/0524-750393
Secretaris : Roelof Top
0524-518086
Penningmeester: Jan Snoeijer
0524-513436
Jeugdleider : Vincent Akkerman
06-13234869
TEAMLEIDERS 1e Team :P. Assen
0629396153

2e team :R. Top
0646688204 OVERIG Website : http://www.schaakclubhetkasteel.nl Clubcode : 020046
Het Schaakkwartier (Grijpskerk)
     CLUBAVOND
Aanvang    : dinsdag 19.00 uur - 20 uur (jeugd)
Locatie    : Sociaal Cultureel Centrum Kerkplein Zes
Kerkplein 6
9843 HB Grijpskerk Telefoon : 0594-212413 BESTUUR Voorzitter : Secretaris : Harold Admiraal
050-7850492
Penningmeester: Arjen Admiraal
0594-213851
Jeugdleider : Derk Schuttel
0594-213407
TEAMLEIDERS 1e Team : OVERIG Website : www.hetschaakkwartier.nl Clubcode : 020011
Alleen nog een jeugdvereniging
Hoogeveen
     CLUBAVOND
Aanvang    : dinsdag 19.45 uur
Locatie    : Gebouw Salawaku
Zuidwoldigerweg 7
7908 AC Hoogeveen Telefoon : 0528-264898 BESTUUR Voorzitter : Marc Snuverink
06-10011186
Secretaris : Ton van Seventer
0523-613340
Penningmeester: Edwin de Jonge
06-34446251
Jeugdleider : Leonard Stotijn
06-30750932
TEAMLEIDERS 1e Team : OVERIG Website : www.schaakclub-hoogeveen.nl Clubcode : 020014
HSP (Hoogezand)
     CLUBAVOND
Aanvang    : donderdag 19.45 uur
Locatie    : De Kern
Rembrandtlaan 72 A
9601 XD Hoogezand Telefoon : 0598-393934 BESTUUR Voorzitter : Kor Drent
06-23348580
Secretaris : Johanan Havinga
050-5771090
Penningmeester: Erwin Reintke
0598-390261
Jeugdleider : Yeb Blom
0598-351851
TEAMLEIDERS 1e Team : Theo Mooijman
0598-622536
2e Team : Bernard Bontjer
06-14387420
3e Team : Kor Drent 06-23348580
OVERIG Website : www.schaakclubhsp.nl
E-Mail : schaakclubhsp@hotmail.com Clubcode : 020015
J.H. Kruit (Stadskanaal)
     CLUBAVOND
Aanvang    : dinsdag 19.30 uur
Locatie    : De Eendracht
Poststraat 30
9501 ER Stadskanaal
m.i.v. 2016: Zaal Wijkbelang Maarsveld
Neuteboomstraat 5a
9502 CR Stadskanaal. Telefoon : (De Eendracht: 0599-613541) BESTUUR Voorzitter : Jan Hessel Kruit
0599-652400
Secretaris : Coert Joost
06-18746376
Penningmeester: Peter Oosten
0599-617693 Jeugdleider : Jan Riemersma
0598-626867
TEAMLEIDERS 1e Team : OVERIG Website : http://svjhkruit.atspace.com/ Clubcode : 020016
Leek
     CLUBAVOND
Aanvang    : vrijdag 19.45 uur (jeugd 18.30 - 19.30 uur)
Locatie    : Boerderij de Balkhoeve
Waezenburglaan 57
9351 HC Leek Telefoon : via mobiel contactpersonen BESTUUR Voorzitter : Frans Huisman
0594-519008 (eventueel: 0652145775)
Secretaris : tijdelijk vacant
secretaris@schaakclubleek.nl (mailadres is wel te gebruiken) Penningmeester: a.i. Henk Beiboer
06-34706502
Jeugdleider : Teije Smedinga
06-36133722
Technische zaken: bestuur en teamleiders
TEAMLEIDERS 1e Team : Pieter Doller tel: 0594-517593 en mobiel 06-27373507
Viertal : n.n.b.
OVERIG Website : www.schaakclubleek.nl/jl Clubcode : 020021
Lewenborg (Groningen)
     CLUBAVOND
Aanvang    : dinsdag 19.45 uur
Locatie    : Het Dok
Kajuit 4
9733 CA Groningen Telefoon : 050-5446888 BESTUUR Voorzitter : Rudy Frieswijk
06-48779679
Secretaris : Jan Schut
050-5417485 / 06-376 55463
Penningmeester: Durk Elzinga
050-5264055
Int.Competitie: Douwe Pol
06-5258787
Jeugdleider : Zie secretaris TEAMLEIDERS Team 1: Hiddo Zuiderweg
06-832 27313
Team 2,3,4: Jan Schut
050-5417485 / 06-376 55463
NOSBO Beker: Klaas Dijkhuizen
050 - 3023474 OVERIG Website : www.schaaklewenborg.nl Clubcode : 020022
Middelstum
     CLUBAVOND
Aanvang    : dinsdag 19.45 uur
Locatie    : Borg Ewsum
Oosterburen 1
9991 NB Middelstum Telefoon : 0595-552216 BESTUUR Voorzitter : Joop Naaijer
050-5251392
Secretaris : Zie voorzitter Penningmeester: Gerry Wubs Jeugdleider : TEAMLEIDERS 1e Team :Joop Naaijer OVERIG Website : www.schaakclubmiddelstum.nl Clubcode : 020024
Oostermoer (Zuidlaren)
     CLUBAVOND
Aanvang    : donderdag 19.45 uur
Locatie    : Grand Café Zuidlaren
De Millystraat 8
9471 AH Zuidlaren Telefoon : -
BESTUUR Voorzitter : Stefan Oosting
0592-867324
Secretaris : Nico van Huizen
050-4092708
Penningmeester: Bob Dröge
06-52181292

TEAMLEIDERS H&O 1 : Johan Meirink
H&O 3 : Atze Dijkstra


OVERIG
Website : www.oostermoerschaak.nl
Clubcode : 020041
Rochade (Nieuwe Pekela)
     CLUBAVOND
Aanvang    : maandag 19.30 uur
Locatie    : De Kiepe
Meidoornlaan 88
9663 EG Nieuwe Pekela Telefoon : 0597-645678 BESTUUR Voorzitter : Anton Wijsbeek
06-11005557
Secretaris : Feike Oppewal
0597-645650
Penningmeester: zie secretaris

Jeugdleider : TEAMLEIDERS 1e Team : OVERIG Website : www.scrochade.nl Clubcode : 020025
Roden
      CLUBAVOND
Aanvang    : maandag 19.30 uur
Locatie    : Trefpunt Scheepstra
Schoolstraat 1
9301 KB Roden Telefoon : 0888-789626 BESTUUR Voorzitter : Lieuwe Boskma
06-20449411
Secretaris : Henk van Bemmel
0594-517680
Penningmeester: Olaus Diebrink
050-5033501
Jeugdleider : Frans van Doorn
050-5790156
TEAMLEIDERS 1e Team : Dick Dalmolen
050-5348970
2e Team : Jan van Spijker
06-54958089

OVERIG Website : www.schaakclub-roden.nl Clubcode : 020026
ScepU (Usquert)
     CLUBMIDDAG
Aanvang    : woensdag 17.15 uur
Locatie    : Dorpshuis van Usquert
Schoolstraat 3
9988 RV Usquert Telefoon :
CLUBAVOND
Aanvang : woensdag 19.45 uur
Locatie : Villa Langeheerd
Wadwerderweg 8
9988 SX Usquert
Telefoon :
BESTUUR Voorzitter : Erwin Kok
0595-422434
Secretaris : zie voorzitter
Penningmeester: Erick Erdtsieck
0595-435733
Jeugdleider : Zie bestuursleden TEAMLEIDERS 1e Team : OVERIG Website : www.scepu.nl Clubcode : 020053
SISSA (Groningen)
     CLUBAVOND (Intern)
Aanvang    : maandag 20.15 uur
Locatie    : Café Hooghoudt Atlantis
Zuiderdiep 61
9711 HC Groningen Telefoon : 050-3645484

Competitieleider: Koen Lambrechts
CLUBAVOND (Extern)
Aanvang : vrijdag 20.00 uur
Locatie : Denksportcentrum Jannes van der Wal
Oliemuldersweg 43
9713 VA Groningen
Telefoon : 050-3110375

BESTUUR Voorzitter : Elias Oude Brunink
06-20782298
Secretaris : Vacature

Penningmeester: Dionne Wigboldus

Commissaris intern: Jorn Torenbosch
Commissaris extern: Maria
TEAMLEIDERS Sissa 1 : Maria Burgsma
Sissa 2 : Floris van Assendelft
Sissa 3 : Elias Oude Brunink
Sissa 4 : Maarten Roorda
Sissa 5 : Dionne Wigboldus
Sissa V1 : Pault ter Vergert
Sissa V2 : Willem Sipkema
Sissa Sisters : Sophie Welling

OVERIG Website : www.jsvsissa.nl Clubcode : 020027
Spassky's (Groningen)
     CLUBAVOND
Aanvang    : geen
Locatie    : Denksportcentrum Jannes van der Wal
Oliemuldersweg 43
9713 VA Groningen Telefoon : 050-3110375 BESTUUR Voorzitter : Maurits Logtmeijer
050-5770583
Secretaris : Rolf Yska
06-37450942
Penningmeester: Dries Koster
050-5414795
Jeugdleider : Roelof Kroon
                050-3024718
TEAMLEIDERS 1e Team : Henk van Putten OVERIG Website : www.spasskys.nl Clubcode : 020032
Staunton (Groningen)
     CLUBAVOND
Aanvang    : maandag 20.00 uur
Locatie    : De Helpen
Groenesteinlaan 16
9722 BX Groningen Telefoon : 050-5290189 BESTUUR Voorzitter : Erwin van Pelt
050-7519804
Secretaris : Jeroen Groot
0631671188
Penningmeester: Yeb Blom
0598-351851
Jeugdleider : Bauke Koole
050-3134434
TEAMLEIDERS 1e team : Piet Mulder
2e team : Jeroen Groot
3e team : Jaap van der Graaf
OVERIG Website : www.sgstaunton.nl Clubcode : 020013
Talententeam Jeugd Schaak Noord
     CLUBAVOND
Aanvang    : nvt
Locatie    : 
Telefoon   :

      BESTUUR
Voorzitter  : Peter Koning
        06-45544451
Secretaris : Vincent Valens 06-48637098
Penningmeester: Roelof Kroon 050-3024718
Leden adm. : Jeroen Sparenberg TEAMLEIDERS 1e Team : OVERIG Website : Clubcode : 020055
Ten Boer
     CLUBMIDDAG
Aanvang    : vrijdag 15.45 uur
Locatie    : Buurhoes Ontmoetingscentrum
Gaykingastraat 17
9791 CE Ten Boer Telefoon : 050-3023453 BESTUUR Voorzitter : Roelof Kroon
050-3024718
Secretaris : Jan Pilon
050-3022480
Penningmeester: Helma Overeem
06-13459462 Jeugdleider : Roelof Kroon
050-3024718
TEAMLEIDERS 1e Team : OVERIG Website : http://www.roelofsschaakblog.blogspot.nl/ Clubcode : 020031
Ter Apel
     CLUBAVOND
Aanvang    : maandag 19.30 uur
Locatie    : Atelier Goris
Sellingerstraat 48
9561 TC Ter Apel
Telefoon : 0599-585056 BESTUUR Voorzitter : John van der Meijden
0599-481227
Secretaris : John van der Meijden Penningmeester: Gerjan Hoijtingh
06-29581988
Jeugdleider : TEAMLEIDERS 1e Team : Koos Draijer Viertal : Henk Prins
OVERIG Website : facebookpagina Schaakclub Ter Apel
Clubcode : 020029
Valthermond
     CLUBAVOND
Aanvang    : maandag 19.45 uur
Locatie    : Ons Dorpshuis
Hoofdstraat 54
7872 PL Valthe Telefoon : 0591-512550 BESTUUR Voorzitter : Jan Lukas Meijer
0591-513726
Secretaris : Johannes Deen
0599-662743
Penningmeester: Barry Deen
0591-513103
Jeugdleider : TEAMLEIDERS 1e Team : OVERIG Website : - Clubcode : 020034
Van der Linde (Winschoten)
     CLUBAVOND
Aanvang    : vrijdag 19.45 uur
Locatie    : De Bovenburen
Tromplaan 86
9675 JW Winschoten Telefoon : 0597-412015 BESTUUR Voorzitter : Klaas Wiersema
Telefoon : 06-29345038
Email : wiersema.klaas@gmail.com

Secretaris : Klaas Wiersema
Telefoon : Zie boven
Email : Zie boven

Penningmeester: Hans Bosma
Telefoon : 06-23913739 Email : nashkimo@hotmail.com

Jeugdleider : Jo Krawczyk
Telefoon : 0597-414863
Email : j.krawczyk@ziggo.nl TEAMLEIDERS 1e Team : Titus Ensink
0597-431531
2e Team : Eise Schulting
0597-531674
OVERIG Website : www.schaakclubvanderlinde.nl Clubcode : 020023
Veendam
     CLUBAVOND
Aanvang    : dinsdag 19.30 uur
Locatie    : Wijkcentrum Dukdalf
De Reede 1
9642 MA Veendam Telefoon : 0598-620531 BESTUUR Voorzitter : Theo Mooijman
0598-622536
Secretaris : Penningmeester: Piet Jongejan
0598-785136
Jeugdleider : TEAMLEIDERS 1e Team : OVERIG Website : www.scveendam.nl/home.html Clubcode : 020035

Routeplanner