Het bestuur heeft op 13 januari clubbesturen en leden uitgenodigd om voor 1 maart te reageren op een document met een aantal suggesties voor de competitie vanaf komend seizoen. Vijf clubs hebben hierop gereageerd, deze reacties zijn hier bij elkaar gevoegd. De 'commissie competitie' en het bestuur gaan proberen met deze reacties en het onderligende document een pakket voorstellen samen te stellen waarover de ALV op 3 juni een besluit kan nemen.