Na een lang overlegtraject is in juni 2017 in de KNSB-Bondsraad besloten tot het losmaken van de landelijke en de regionale competities. De gevolgen hiervan beginnen onderhand door te dringen tot de 'gewone schaker'. Er is geen promotie en degradatie meer tussen de landelijke en regionale competitie. Clubs die dat willen kunnen vanaf komende zomer extra teams inschrijven voor deelname aan de KNSB-competitie op zaterdag. Daarvoor worden een 4e en naar behoefte ook een 5e en 6e klasse ingesteld.

Schakers moeten de komende tijd goed gaan bedenken wat ze willen: Meedoen in de zaterdag­competitie, meedoen in de regionale avondcompetitie of misschien ook beide. Het kan/mag allemaal. De eigen beschikbare tijd is de voornaamste beperking.

(Besturen van) Verenigingen krijgen het de komende maanden ook erg druk. De wensen van de leden moeten gepeild, de teams samengesteld, rekening houdend met de bereidheid van elke speler om al dan niet in alle speelronden mee te doen of alleen (als invaller) in een paar ronden etc.

Ook kleinere verenigingen kunnen hieraan meedoen door het vormen van combinatieteams.

Het KNSB-bondsbureau mikt erop om eind april, begin mei de noodzakelijke informatie en de inschrijfformulieren op de website te hebben. Voor de nieuwe klassen zal de uiterste inschrijfdatum later zijn dan voor de huidige (Meesterklasse t/m 3e klasse). De 4e klasse zal 9 ronden spelen, eventuele lagere klassen vermoedelijk 7.

De NOSBO

Voor de NOSBO-competitie moeten nog een paar belangrijke keuzes gemaakt worden door de verenigingen in een Ledenvergadering op woensdag 2 mei.

Een aantal grote regionale bonden in het midden en westen des lands ziet in de competitie hervorming geen aanleiding om de avondcompetitie op de schop te nemen. Zij hebben zoveel leden, dat naar verwachting verschuivingen van teamaantallen en speelsterktes door de huidige reglementen opgevangen kunnen worden. Toch wordt er door de HSB en LeiSB aan de ene kant en SGS, OSBO en SBO aan de andere kant gesproken over het samenvoegen van de doordeweekse competities.

Het NOSBO-bestuur vindt dat deze systeemverandering aangegrepen moet worden om de steeds verder afkalvende competitie zo te hervormen dat die weer een poosje meekan.

Het onderstaande heeft betrekking op de nieuwe opzet van de NOSBO-competitie. Dus wat er moet komen in de plaats van de huidige Promotieklasse, 1e en 2e klasse.

Nu de nieuwe competitie voor alle leden toegankelijk wordt, zal de huidige viertallencompetitie (topviertallen en regioviertallen) worden opgeheven, er is geen aanleiding meer om de speelgelegenheden verder te versplinteren.

Keuzes:

A. Teamgrootte: De huidige opzet met achttallen in de promotieklasse en 1e klasse kraakt in zijn voegen. Alleen de grote en sterke stadsclubs slagen er nog in om meerdere achttallen op de been te brengen. De competitie beslaat nog maar drie klassen met in totaal 26 achttallen. Verontrustender is, dat in de tweede klasse inmiddels nog maar 12 teams van zes (!) over zijn.

Steeds meer clubs krijgen het niet of nauwelijks voor elkaar om een representatief achttal, Alleen grote stadsclubs lukt dit nog, en het bestuur vreest dat als we vasthouden aan achttallen, er over enkele jaren alleen nog in de steden geschaakt zal worden.

Alternatieven zijn zestallen en viertallen.

A1: Viertallen zijn wel het minimum, ook handig gelet op de mogelijkheid om met 1 auto naar een uitwedstrijd te reizen, maar we kennen allemaal wel voorbeelden van 4 en 6-tallen die zo'n reis met  3 of meer auto's deden, om heel plausibele redenen.

Een ander voordeel van viertallen is dat met dezelfde hoeveelheid spelers een competitie met 50 tot 100% meer teams gemaakt kan worden ten opzichte van een zes- of achttallencompetitie. Dat komt de gelijkmatige spreiding van speelsterkte en beperking van reisafstanden ten goede.

Een veel genoemd nadeel van viertallen is dat wedstrijden bij de eerste winstpartij eigenlijk al beslist is, bij een 1½-½ tussenstand kan de voorliggende partij met grote kans op succes kunnen proberen de resterende partijen naar remise uit te schuiven. Maar dat noemen anderen weer puur psychologisch.

Er kan aan gedacht worden om een alternatief puntensysteem aan de competitie te verbinden. Er zouden dan 3 punten op het spel kunnen staan, die volledig naar het winnende team gaan. In het geval van een 2-2 gelijkspel zou er dan gevluggerd kunnen worden om het extra punt.

A2: Zestallen zijn wat het bestuur betreft wel het maximum en dan nog alleen op de hoogste één, of twee niveaus. Ook in dit geval voorziet het bestuur nog een groei van het aantal teams en iets evenwichtiger samengestelde teams. Maar het risico dat kleine clubs ten onder gaan, blijft groot. Ook is er een belemmering om door te groeien, als het aantal clubleden niet parallel loopt met de sterkte van die leden. De tweede klasse blijft altijd het maximaal bereikbare, als er geen andere leden bijkomen. Veel mensen zullen wel meer een wedstrijdgevoel hebben bij een zestal, omdat het resultaat op één bord niet direct psychologisch beslissend is.

Bestuursvoorstel: Het bestuur is voorstander van een volledige viertallencompetitie. Vooral omdat naar verwachting het aantal competitieteams daardoor fors kan oplopen, maar ook omdat er daardoor, zeker op lager niveau, een meer regionale competitie kan worden ingericht dan de laatste jaren. Ook zullen de teams dan evenwichtiger zijn, waardoor de strijd op het bord ook leuker wordt.

B. Speelschema: Met een naar verwachting (veel) groter aantal clubs en spelers dat zowel zaterdag- als doordeweekse avondcompetitie speelt is het bestuur van mening dat de avondcompetitie in 1 week per 'maand' gespeeld moet worden, zoveel mogelijk tussen de 'KNSB-weekenden' in. Dus niet meer aparte speelweken voor Hoofd-, 1e, 2e etc. klasse. Zo blijft er ruimte voor (NOSBO- /KNSB-)
bekerwedstrijden en andere activiteiten op de clubavond.

C. Indeling:

In alle klassen 7 speelronden.

Omdat het mogelijk is dat een flink aantal spelers dat nu alleen KNSB-competitie speelt, het komend seizoen ook in de avondcompetitie gaat meedoen, moet de hele indeling opnieuw gebeuren.

Omdat je in het eerste seizoen niet meteen kunt verwachten dat enerzijds alle potentiële liefhebbers meteen van alle mogelijkheden gebruik gaan maken en anderzijds anderen er na een jaar achter komen dat ze teveel hooi op hun vork hadden geladen, verwachten we dat de continuïteit van de teams minder zal zijn dan nu. Dan is er een goede reden om ruimere mogelijkheden te hebben om snel de nieuwe verhoudingen in beeld te brengen.

Het bestuur stelt voor het eerste seizoen de hoofdklasse te laten bestaan uit 2 poules van 6 teams, die na hun 5 ronden in 3 groepen van nrs 1 en 2; van nrs 3 en 4  en van nrs 5 en 6 de volgorde van de top 12 gaan bepalen. Dat kan als een vierkamp (dus 5+3=8 speelronden) maar ook als kreuis-halve finales met in de slotronde de winnaars en verliezers tegen elkaar. [ronde 6: X=A1-B2 en  Y=B1-A2, ronde 7: winnaar X-winnaar Y, verl. X - verl.Y; en dito voor A,B 3 en 4 etc.)

....

De aanmelding en indeling van teams gebeurt dit jaar inclusief een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de gemiddelde rating. De gemiddelde (augustus-)rating van de beoogde basisspelers is in grote mate bepalend voor de plaatsing in de klassen en poules van de nieuwe competitie.

Het competitiereglement zal naar aanleiding van de op 2 mei gemaakte keuzes worden aangepast tijdens de jaarvergadering van september.

Tijdens de slotronde in Zuidlaren , wil het bestuur een peiling houden onder de leden.
Reageren kan ook via het volgende mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


REACTIES

Het lijkt mijn onwenselijk om gelijk over te gaan naar een viertallen competitie in de hogere klassen.  Het is nog helemaal niet duidelijk wat de gevolgen van de zaterdagcompetitie zal zijn. Mogelijk blijven er genoeg teams bestaan, komen er zelfs extra sterkere spelers bij of zijn er genoeg teams om de doordeweekse competitie te handhaven.


Het lijkt mij dan ook erg onlogisch om al vooraf over te gaan op een doordeweekse competitie van viertallen voordat je het effect gezien hebt. Niemand kan de toekomst voorspellen (hetzelfde geld voor zestallen).
Jeffrey ten Velde (speler Het Kasteel)

                     De nieuwe competitie opzet.

In het najaar van 1996 werd ik door de Bondsraad van de KNSB benoemd tot bestuurslid met als portefeuille : Verenigingsondersteuning.  Minze bij de Weg plaatste in december 1996  een interview met mij in het Schaak magazine met als kop:  IN  2015 kun je de clubavond op het platteland schudden.                                                                               

Na een uitgebreid onderzoek in samenwerking met de Hogeschool in Zwolle presenteerde  ik een plan van aanpak  bij het bestuur. Daarin werd de KNSB structuur opgedeeld in een organisatie voor de breedte sport en een organisatie voor de schaaksport beoefening. Dit voorstel werd in de vergadering van het bestuur  met 6 tegen 1 verworpen. Enige jaren later (het ledenaantal en de financiele middelen waren al drastisch gedaald) heb ik de Bondsraad een memo toegestuurd waarin ik mijn grote zorgen over de toekomst van het schaken en de aanpak van de KNSB  weer gaf. De Bondsraad concludeerde dat ik een pessimist was en zij waren optimisten. Mijn repliek luidde dat ik een realist was en zij iets anders.

De huidige voorstellen van zowel de KNSB als de Nosbo getuigen van dezelfde onkunde als 20 jaar geleden. Schakers zijn intelligente personen maar met beperkte sociale inzichten De aanpak van de echte problemen wordt vermeden en men is alleen bezig met achterhoede gevechten. De neerwaartse spiraal is dusdanig dat ik vrees dat er ook geen oplossingen meer voorhanden zijn. Het geld is op, de clubs zijn te klein en de leden te oud (vergrijzing). En dat terwijl de huidige maatschappij bijna functioneert  als een schaakspel. Het creatief omgaan met de voor iedereen beschikbare data bepaalt het persoonlijke succes. Dit zal de basis moeten zijn voor een nieuwe start. Daarbij zijn de oude structuren van onmisbaar belang. Immers als in een plaats de schaakclub haar deuren sluit kan een kind dat wil gaan schaken nergens meer terecht en zal zich op een andere sport richten.

Om sluiting te voorkomen van de nog bestaande clubs moet primair worden gekeken wat de clubschaker wil. Dat zal het uitgangspunt moeten zijn en niet het uitstellen van de ondergang van de schaakcompetitie. Wat willen de clubschakers!!! Ervaring leert dat een 4 tallen competitie geen groot succes is. Reden daarvoor is dat het geen team vorming te weeg brengt. Een viertal is te vrij blijvend. Ach een keertje een wedstrijd spelen. De echte schaker wil echte wedstrijden spelen waarbij  iets op spel staat. Dat schept saamhorigheidsgevoel. Je laat je team niet in de steek.  Vele schakers die niet willen/kunnen spelen op zaterdag zullen bij de huidige voorstellen afhaken. Daarom is mijn voorstel zoveel mogelijk de huidige Nosbo competitie in stand houden en een leden werf actie  te starten gericht op de breedte sport voor schaken.
Jan Hollander ( oud KNSB bestuurder/ oud voorzitter Nosbo / oud voorzitter  SC van der Linde/ oud voorzitter SG Staunton en nu nog actief clubschaker)
April 2018

Een betoog dat mij en veel leden van Staunton uit het hart gegrepen is.

Ik zou zeggen neem er kennis van en doe er je voordeel mee.
Erwin van Pelt (voorzitter Staunton, als reactie op het stuk van Jan Hollander)

Gisteravond hebben wij de NOSBO-voorstellen voor de nieuwe competitie in ons bestuur besproken. Wij vinden dat het voor de "kleinere" clubs mogelijk moet blijven om mee te kunnen doen.

De schaakclub Leek kan zich derhalve vinden in een nieuwe opzet in de vorm van een volledige viertallencompetitie. Dit sluit dacht ik ook mooi aan bij wat er bij de FSB en OSBO gebeurt, toch?

Eventueel zouden we een voorstel voor een zestal in één Hoofdklasse kunnen steunen, maar dan is het probleem dat er geen (viertalllen)teams naar kunnen promoveren (alleen met twee extra).

Bij een gehele viertallencompetitie is promotie/degradatie mogelijk. Daar gaat wat ons betreft de voorkeur dan naar uit, en zeker niet het jaarlijks opnieuw indelen naar rating. Wij stellen ook voor om als startsituatie van de NOSBO-competitie uit te gaan van de huidige teams in de Promotieklasse met de kampioenen van de Eerste klassen. Dan zijn er dan twaalf en dus twee maal zes. De verwachting is dat er bij het NOSBO-voorstel de eerste jaren sterke wisselingen kunnen optreden, en daarom kunnen we net zo goed (lees: beter) beginnen met de huidige teams van de clubs die op het hoogste niveau schaken. Helemaal als het zestallen worden, want dan vallen alleen de onderste twee borden af, en komen er misschien (?) enkele sterkere bij vanuit de KNSB-teams.

Het na een wedstrijd spelen van snelschaakpartijen bij een 2 - 2 stand, vinden wij een slecht idee. Na een partij schaken wil je graag ontspannen en eventueel een pilsje drinken. Anderen willen graag (eerder) naar huis. Het is dan niet leuk om verplicht te worden tot het om middernacht spelen van snelschaakpartijen. Een alternatief is om met bordpunten te tellen i.p.v. met matchpunten.

Maar volgens mij zag ik dit ook niet meer in de ALV-stukken staan.

Verder kunnen wij ons behoorlijk goed vinden in de NOSBO-voorstellen en we hopen dat in dit geval de "grote" clubs en "stads" clubs, voldoende solidair met de andere verenigingen willen zijn. Het belangrijkste is dat iedere schaker en club op het eigen niveau aan wedstrijden deel kan nemen en in hun sport - plezier staat voorop - ook het competitie-element intensief mogen beleven.
Frans Huisman (voorzitter SC Leek)

A. Ik ben voor zestallen in de hoogste klasse,  in lagere klassen viertallen. 

B. Spelen in 1 week is prima

C. 7 ronden is prima.
Sybrand Houtsma (speler SC Assen)

Nu de NOSBO-competitie komend seizoen los komt te staan van de KNSB-competitie, iets wat we al jaren geleden zagen aankomen, komt het NOSBO-bestuur op de valreep met het plan om de opzet van de NOSBO-competitie radicaal te veranderen.

Dit plan is onze optiek voorbarig en  zal naar onze overtuiging  ernstig afbreuk doen aan de  NOSBO-competitie. Wij achten een bezinning nuttig, maar juist een bezinning zou zeker  op dit moment  zeker niet moeten leiden tot de grote  veranderingen  die uw bestuur kennelijk voor staat.

Onze leden hebben altijd  met  veel plezier meegespeeld in zowel de reguliere competitie als in de viertallencompetitie. Wij hebben gepeild wat onze leden het komend jaar willen: hoewel we waarschijnlijk met een extra team aan de KNSB-competitie gaan meedoen, is de belangstelling binnen Groninger Combinatie voor de NOSBO-competitie niet minder geworden; je kunt namelijk in de nieuwe situatie in beide competities meespelen. Dit biedt perspectief, ook voor de NOSBO-competitie.

De losse opzet van de viertallencompetitie heeft tal van spelers getrokken die anders nooit in de NOSBO-zouden meespelen. In plaats dat het NOSBO-bestuur dit waardeert en de kansen onderkent die dit biedt, krijgt deze competitie thans  het stempel “versnippering” opgedrukt.

Het uitkomen in acht-  resp. zestallen geeft het schaken (als toch individuele  sport) een extra sociaal aspect.  Dat heeft te maken met teamvorming (sommige teams spelen al jaren in min of meer dezelfde samenstelling), het met elkaar optrekken en mede daarom ook betrokken zijn op elkaar.  Voor een flinke groep van onze leden is het uitkomen in een achttal de belangrijkste schaakactiviteit. Het afschaffen hiervan zien wij als een ernstig afbreukrisico, niet alleen op competitie-  maar ook op verenigingsniveau. Bedacht moet daarbij worden dat het spelen in een viertal een beduidend andere dynamiek heeft, waarbij het teamverband veel minder op de voorgrond  staat dan bij het spelen  in acht- resp. zestallen. Ook zal de spanning bij dergelijke  wedstrijden  beduidend lager zijn.

Wat ons ook zeer heeft verbaasd, is dat uw bestuur met deze gewijzigde competitieopzet komt,  voordat er zelfs maar iets van  een peiling onder de leden heeft plaatsgevonden.  Pas  na een onzerzijds gedaan verzoek is een (extra) algemene  ledenvergadering uitgeroepen om dit te bespreken en te voorkomen dat wij op een later tijdstip  voor  voldongen feiten zouden zijn gesteld.

En tenslotte: waarom moet er perse nu worden ingegrepen terwijl de effecten  van de loskoppeling van de KNSB-competitie   op dit moment volstrekt onduidelijk zijn? Veel beter is het om een jaar te wachten om te kijken welke teams zich dit jaar  inschrijven en welke  (sterke)  spelers er ook in de nieuwe opzet regionaal gaan spelen.
Bestuur Groninger Combinatie

Reacties  

#1 Johan Zwanepol 28-04-2018 15:10
Open brief aan het bestuur van de Noordelijke Schaakbond– 26 april 2018

Vooropgesteld dat ik veel waardering heb voor de inhoud van het artikel inzake voorstel nieuw competitie-opzet. Dat neemt echter niet weg dat ik wel een aantal kritische kanttekeningen plaats. In een aantal aannames is het bestuur inconsequent en trekt daaruit daarom geen een-eenduidige conclusies

1. Het tijdstip voor deze voorgesteld ingrijpende wijziging is niet zo goed gekozen.
Nu de KNSB in overleg met de aangesloten bonden heeft besloten met ingang van het volgende
seizoen een vierde klasse in te voeren, is het niet verstandig nu ook voor te stellen de Nosbo-
competitie ingrijpend te wijzigen in dat zelfde seizoen. Er is immers nog niet bekend welke
verenigingen met een team willen toetreden in deze vierde klasse. Ik neem aan dat het
gedegradeerde team Groninger Combinatie 3 volgend seizoen in de 4e klasse KNSB speelt en .
het team van Assen 2 promoveert naar de 3e klasse KNSB
Maar of er ook teams zonder promotie overstappen van de Nosbo-competitie naar de
4e klasse van de KNSB is een open vraag. En zullen er ook combinatie-teams zich aanmelden
voor de 4e klasse ? Ook dat is onduidelijk. En zal een combinatieteam invloed hebben op die
teams waarin de desbetreffende spelers nu nog in de NOSBO-competitie uitkomen? Wordt het
meespelen in de 4e klasse een vervanging van het meespelen in de Nosbo of wordt het een
aanvulling? Vraagtekens, vraagtekens. Niets is nog duidelijk Derhalve lijkt het me verstandig
in elk geval een jaar te wachten en te evalueren hoe alles in het eerste jaar zal zijn verlopen.

2. Ongeacht het vorenstaande lijkt me het ongewenst de Nosbo-competitie volledig met viertallen
te gaan verspelen. Enerzijds verwordt dan de competitie tot een veredelde bekercompetitie
zonder uitvallers, maar ook vervalt dan de betekenis van een hecht team dat na een achterstand
van bijvoorbeeld 1 ½ punt nog met voldoende elan de kansen kan doen keren. Met een
achterstand van 1½ punt in een viertallencompetitie is daarvan nauwelijks sprake.
Er zijn nog voldoende verenigingen die met een of meer teams van 8 of 6 spelers aan een
volwaardige Nosbo-competitie kunnen en willen deelnemen. En mocht dat toch problemen
opwerpen dan kan men altijd nog overwegen met een combinatieteam aan te treden.

Hoewel er ook ledenverlies bij de noordelijke schaakbond valt te constateren., maar om nu direct te stellen dat daardoor de huidige competitie met 8-tallen in de promotie-en in de 1e klasse in al zijn voegen kraakt lijkt mij een boute uitspraak die niet voldoende wordt ondersteund door de feiten. Het is zonder meer duidelijk dat er door de krimp buiten de stedelijke agglomoraties minder aanbod van teams zal komen ,maar dat geldt mijn inziens in de eerste plaats voor die verenigingen die nu ook al moeite hebben een zes-of viertal te formeren. En wellicht geldt dat ook voor een tweetal verenigingen die nu nog met een achttal in de eerste klasse meespelen. Het voorstel van het bestuur om reeds nu voor alle klassen over te gaan tot zes- en/of viertallen vind ik prematuur.

Het NOSBO-bestuur veronderstelt enerzijds dat er geen grote leegloop naar de KNSB-zaterdagcompetitie zal komen en anderzijds dat er weinig spelers uit de huidige KNSB-competitie ook gaan deelnemen aan de nieuwe opzet van de Nosbo-competitie. Dus een status quo situatie.
Tevens stelt het bestuur dat met het opheffen van de viertallen competitie er meer spelers aan de nieuwe competitie-opzet zullen deelnemen. Waar deze nieuwe spelers echter vandaan komen daarover doet het bestuur geen uitspraak. Ik hoop uiteraard dat het bestuur gelijk krijgt, want dan vervalt gelijktijdig een aantal argumenten om direct maar de gehele competitie te wijzigen.

Hoewel de commissie pleit voor een competitie met louter viertallen, het bestuur laat de mogelijkheid voor zestallen in de hoogste klassen nog even open. Maar daarin spreekt het bestuur zichzelf tegen. Zie eerste alinea van punt B pagina 2
Beide tegengestelde aannames zijn hypothetisch en worden niet gestaafd door feiten.

Punt B speelschema: met een naar verwachting groter aantal clubs en spelers dat zowel op zaterdag als doordeweeks aan de competities zal deelnemen wordt voorgesteld om alle wedstrijden van de Nosbo-competitie in dezelfde week te laten plaatsvinden. Weer die inconsequente aanname.

Punt C pagina 3 Klasse-indeling en speelronden.
Waarom wil het bestuur gelijktijdig in alle klassen 7 speelronden invoeren en een volledige herziening van de competitie-indeling terwijl het nog ongewis is hoeveel spelers aan beide competities zullen deelnemen? Mijn inziens een ongefundeerd voorstel
En een paar regels verder wordt voor de hoofdklasse met 12 teams voorgesteld 5 ronden in 2 poules
van 6 teams met een play-off verlenging van 2 ronden ( totaal 7 ronden ) of met een verlenging
met vierkampen met 3 ronden, totaal dus 8 ronden. Ook hier weer die tweeslachtigheid .

Slotopmerking : Overmoed , onbehagen en aanbevelingen
De instelling van de 4e klasse KNSB stimuleert de uitholling van de regionale schaakcompetities, specifiek in de krimpgebieden.
Het voorstel van de commissie om voortaan alleen met 4-tallen de Nosbo-competitie te verspelen verdient absoluut geen aanbeveling.
Het bestuurs-voorstel om op dit moment reeds te sleutelen aan de huidige structuur van de competitie is niet goed onderbouwd. Ook het verminderen van het aantal ronden is niet wenselijk. Het verspelen van de competitiewedstrijden in een en dezelfde week is het aanwakkeren van de invallersproblematiek.

Tenminste nog een jaar wachten en evalueren hoe de 4e klasse KNSB heeft gefunctioneerd en
met welke intensiteit de verschuivingen van KNSB-spelers naar de Nosbo-competitie en omgekeerd heeft plaatsgevonden.
Naar mijn idee kunnen voor het komend seizoen wel enige cosmetische wijzigingen worden doorgevoerd. Wanneer meer duidelijkheid bestaat over de nieuwe KNSB-competitie en over de soms noodzakelijke en pijnlijke maatregelen in sommige Nosbo-verenigingen dan ben ik gaarne bereid om mede enige cosmetische aanpassingen uit te werken.

Huidige situatie : onderbouw KNSB-competitie ( 10 teams per klasse en achttallen )
2e klasse A KNSB : Assen I ( 1955 ) , Gron. Comb. 2 ( 2066)
3e klasse A KNSB : Sissa 3 ( 1972 ) , Hoogeveen ( 1905 ) , Gron. Comb.3 ( 1962)
3e klasse B KNSB : Staunton 1 ( 1959 ) , Spassky's ( 2027 ) , HSB/Veendam ( 1947 )
tussen haakjes de gemiddelde rating van de achttallen

Huidige situatie bovenbouw Nosbo -competitie
Promotieklasse : 10 teams met achttallen gemiddelde rating spreiding 1825 – 1668
1e klasse A : 8 teams met achttallen gemiddelde rating spreiding 1765 – 1504
1e klasse B : 8 teams met achttallen gemiddelde rating spreiding 1783 – 1491

Assen 2 met gem. rating 1825 gepromoveerd naar KNSB
ESG 1 met gem. rating 1765 gepromoveerd naar hoofdklasse NOSBO
Roden 1 met gem. rating 1783 gepromoveerd naar hoofdklasse NOSBO

Middelstum met gem. rating 1668 gedegradeerd naar 1e klasse NOSBO
Roden 2 met gem. rating 1550 gedegradeerd naar 2e klasse NOSBO
Sissa 5 met gem. rating 1491 gedegradeerd naar 2e klasse NOSBO

Johan Zwanepol ( op persoonlijke titel , lid van S.C. Roden en Gron. Combinatie)
Open brief aan het bestuur van de Noordelijke Schaakbond– 26 april 2018