P9950210
Zoals elk jaar wordt het jaarlijkse toernooi weer gehouden in OBS de Brink in Emmen. Voor de Emmense jeugd een mooie gelegenheid om kennis te maken met het schaken. Wat in deze regio belangrijk is, is dat het schaken breed wordt uitgedragen en er bij de basisscholen ook bekendheid aan wordt gegeven. De groepen E en F waren bezet door juist die categorie die nog niet zo lang het spel beoefenden, een beetje via de school. Het niveau hiervan is wisselend, maar de ervaring leert dat zij het de clubspelers soms bijzonder lastig kunnen maken. Het waren ook de 2 groepen die de meeste onreglementaire zetten uitvoerden, ik weet niet hoeveel koningen er door het schaak zijn heen gelopen, maar dat aantal is niet meer met 2 handen en 2 voeten te tellen.Lees meer