De NOSBO ALV's van 2019 worden niet georganiseerd onder een gelukkig gesternte. Viel de voorjaars-ALV aanvankelijk uit, door een dichte deur, nu moet ook de plaats van vergadering voor de najaars-ALV gewijzigd worden. In plaats van in het vertrouwde Denksportcentrum in Groningen, gaan we vergaderen in het Nescio hotel Groningen/Haren. Onder schakers op dit moment nog bekender onder de oude naam Postiljon. Dit hotel is te vinden direct aan de afrit Haren van de A28, aan de Emmalaan 33, direct naast het tankstation. Ongewijzigd is het aanvangstijdstip van half 8, maar dat kan iets later worden, omdat ook het bestuur nog onwennig is met de nieuwe locatie en het inrichten van de zaal aldaar. Zie voor de stukken de link naar de ALV in de kolom "snel naar" aan de linkerkant van deze site.