Gisteravond was de najaarsvergadering van de NOSBO. De opkomst was niet zo massaal als afgelopen mei, maar was toch nog redelijk goed te noemen.
De vergadering begon met het stilstaan bij de Nederlandse titel van Sergej Tiviakov en de door Lucas van Foreest behaalde Grootmeester titel. Helaas kreeg het bestuur na de eerdere afmelding van sc Rochade de afgelopen week ook het bericht van de opheffing van Het Schaakkwartier. Daar stond dan wel de aanmelding van LOS tegenover.
Eén van de belangrijkste punten op de agenda was het aangepaste competitiereglement. Veel administratieve aanpassingen, omdat de band met de KNSB competitie is doorgesneden. En toch ook een punt waarover gestemd moest worden. Het speeltempo in de competitie is al enige tijd een terugkerend onderwerp en het bestuur legde de keuze nu voor aan de vergadering. 90 minuten en 30 seconden increment, of 75 minuten en 30 seconden increment. De vergadering koos gisteravond met een nipte meerderheid (14 om 13, bij 2 onthoudingen) voor 75 minuten per persoon voor de hele partij, aangevuld met 30 seconden per uitgevoerde zet. Dit speeltempo gaat gelden voor de gewone competitie bij zowel de acht-, zes- als viertallen en in de bekercompetitie.
Over de competitieopzet werd ook nog even kort gesproken naar aanleiding van een ingezonden stuk van Johan Zwanepol, maar besloten werd om de opzet zo te houden als al gepubliceerd op de site. Dat houdt in dat de tweede klasse Zwitsers gaat spelen en de andere klassen in poules van 8.
Ook stond de begroting op de agenda. Helaas was deze door een communicatiefout niet in het vergaderboekje terechtgekomen, waardoor sommige mensen even geen idee hadden waarover gesproken werd. De bijdrage van de NOSBO aan het NK jeugd werd door de vergadering met stevig potlood ingevuld, maar de vergadering zou nog wel graag een verantwoording zien van de besteding van ons geld het afgelopen toernooi.
Zijn we al bij de jeugd. Helaas heeft Marjet Veldhuijzen van Zanten vorige week moeten besluiten vanwege persoonlijke omstandigheden haar functie toch neer te leggen. Marjet heeft aangegeven op de achtergrond nog wel te willen blijven meewerken, maar niet meer verantwoordelijk te willen zijn. Het bestuur gaat op zoek naar een opvolger, maar garandeerde wel dat de kampioenschappen in elk geval georganiseerd gaan worden dit seizoen.
Daarnaast werden er nog een aantal andere reglementen aangepast. Uit de jeugdreglementen PJK en JCC verdwenen de opgelegde speeltempo's, zodat die aangepast kunnen worden, als de omstandigheid daarom vraagt. De financiële regeling van de competitie kreeg een kleine aanpassing. Zo wordt er vanaf dit seizoen voor achttallen 25 cent, voor zestallen 20 cent en viertallen, inclusief beker, 15 cent per kilometer vergoed boven de gehandhaafde minimum aantal kilometers.
Ook was er nog een kleine, maaqr niet onbelangrijke, aanpassing in artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement. Dit gaat over de Commissie van Beroep, die zich afgelopen voorjaar niet ontvankelijk verklaarde, omdat in lid e stond dat de reglementen van de NOSBO moeten voorzien in het inroepen van de CvB. Dat werd door alle partijen als bijzonder onbevredigend gezien en daarom stelde het bestuur voor om die zinsnede te verwijderen.
Na een vergadering van iets meer dan twee en een half uur werd deze gesloten en wenste het bestuur de aanwezigen een fijn schaakseizoen toe. En dat laatste geldt ook voor de niet ter vergadering aanwezige lezers van dit stukje.