Peize, 7 september 2018

Aan het bestuur van de NOSBO en aan de aangesloten verenigingen

Na kennis te hebben genomen van de poule-indeling hoofdklasse Nosbo en de bijbehorende ronde-indeling en mede gelet op 

a. een besluit van voorjaarsvergadering en 

b. een tweetal artikelen van het bestuur , een voor en een na de voorjaarsvergadering en 

c. de inhoud van mijn brief aan het bestuur d.d. 29 mei  

kom ik tot de volgende constateringen, conclusies en aanbevelingen.

Op de ALV van mei heeft het bestuur zijn eigen voorstel om alles te verspelen met 4-tallen ingetrokken en de    opvatting van de ledenvergadering overgenomen. In het seizoen 2018-2019 wordt de Nosbo-competitie uitgevoerd    met achttallen in de hoofdklasse ( de voormalige promotieklass ) , met zestallen in de eerste klasse en met viertallen. in de tweede klasse.De bestaande viertallencompetitie zal komen te vervallen.

Andere gesprekspunten hebben niet geleid tot besluitvorming.

In de opvatting van het bestuur voorafgaande aan de voorjaarsvergaderring werd ondermeer voorgesteld om 16 teams in de hoofdklasse te plaatsen verdeeld in twee parallelle poules. Na de 7e ronde zouden play-offs worden gespeeld 

waaraan elk team nog zou deelnemen. 

Dus voor elk team 7 wedstrijden in een enkelrondige competitie en vervolgens 2 teamwedstrijden in de play-offs

Dit idee leidde echter niet tot besluitvorming. 

In de door de voorzitter geschreven verslag van deze vergadering stond een volledig andere opvatting, nl. 7 ronden en vervolgens uitsluitend een wedstrijd tussen de winnaar van poule A en de winnaar van poule B.

Dit voorstel tot wijziging van het eerder geformuleerde sluitstuk van de hoofd-en eerste klasse betekent dat slechts twee teams acht partijen zullen spelen en de overige veertien slechts 7 ronden. Mijn inziens een verschraling  t.o.v. de oorspronkelijke  Nosbo-competitie.

In mijn eerder ingezonden stuk voor de komende ALV heb ik nog aangegeven dat in praktisch elke sport waar met gelijkwaardige poules poules wordt gespeeld het gebruikelijk is een competitie te eindigen met play-offs voor de 

nrs. 1 en 2 van elke poule. Dat wil echter niet zeggen dat ik met dit idee de verschraling niet meer belangrijker acht.

Nu heeft het bestuur inmiddels op de Nosbo-site de poule-indeling en het wedstrijdschema voor de hoofdklassse gepubliceerd. Mijn inziens prematuur aangezien de ALV nog moet plaatsvinden  en diverse zaken de competitie betreffende nog niet geregeld zijn, ja zelfs nog niet zijn gepubliceerd.. 

Hierbij enkele heikele punten:

1. Waarom afgeweken van het gebruikelijke 9-ronden systeem in de hoogste klasse?

2. Waarom geen normaal play-off-systeem indien men toch vasthoudt aan de verschraling van de competitie?

3. Wie zijn speelgerecht in de diverse klassen

4. Wat zijn de invallersbepalingen, mag bv. een speler invallen in een lager team

5. Worden er beperkingen opgelegd aan spelers die reeds zijn opgegeven om in een KNSB-team te spelen,  

    maar die daarnaast ook nog in de Nosbo-competitie willen uitkomen?

 Ik doe derhalve een dringend beroep op het bestuur deze zaken alsnog eerst te publiceren, vervolgens deze in de  voorliggende jaarstukken te verwerken , Aansluitend kunnen deze agendapunten op de ALV tot besluitvorming leiden..

Om tegemoet te komen aan de voorgestelde verschraling van de competitie heb ik een nieuwe indeling ontworpen , zowel geschikt voor de hoofd-en de eerste klasse , maar ook voor de tweede klasse.

In het wedstrijdschema voor de hoofd-en de eerste klasse  die beide uit 16 teams bestaan,  worden 8 ronden gespeeld en indien gewenst besloten  met een kampioenswedstrijd tussen de nrs. 1 en 2.

Het ontwerp kan tevens gebruikt worden voor de 2e klasse, zodat voor die klasse geen misvormig Zwitsers systeem behoefd te worden.toegepast.

Uitleg ontwerp indeling: en wedstrijdschema ;hoofd-en eerste klasse

De 16 teams ( elk team wordt aangeduid met een letter van A t/m P ) worden na rato van de gemiddelde rating gerangschikt. Elk team speelt 8 wedstrijden met  afwisselend een thuis- of een uitwedstrijd.

Bij thuiswedstrijden heeft de eerste bordspeler zwart , de tweede bordspeler wit enz.

De twee teams die in elke klasse het grootste aantal matchpunten hebben behaald spelen een beslissingswedstrijd.

Indien meer dan twee teams het hoogste aantal matchpunten hebben gescoord dan wordt de volgorde bepaald door het aantal bordpunten. Mocht dat ook nog geen uitsluitsel geven dan zal de volgorde worden bepaald door de som van de gemiddelde rating van de teams waar tegen men gespeeld heeft.

Johan Zwanepol

  wedschrijdschema hoofd-en eerste klasse nosbo-competitie 2018 – 2019    
                 
A D E H I L M P  
O N K J G F C B  
                 
                 
K J G F C B O N  
A D E H I L M P  
                 
                 
A D E H I L M P  
J G F C B O N K  
                 
                 
G F C B O N K J  
A D E H I L M P  
                 
                 
A D E H I L M P  
F C B O N K J G  
                 
                 
C B O N K J G F  
A D E H I L M P  
                 
                 
A D E H I L M P  
B O N K J G F C  
                 
                 
N K J G F C B O  
A D E H I L M P