Afgelopen woensdag was de NOSBO ALV waar door velen al reikhalzend was uitgekeken. Dat bleek ook wel uit de belangstelling. Naast de drie bestuursleden achter de tafel tekenden liefst 43 personen de aanwezigheidslijst. Zoveel bezoekers hebben we lang niet meer gehad.
Die kwamen niet allemaal voor de jaarcijfers van penningmeester Eric Jan Walinga, maar er was toch wel een enkeling die de penningmeester vragen stelde. Als ik het goed begrepen heb ging dat vooral over het boeken van enkele posten en de plaats die die posten innamen op de balans. Maar het kan zijn dat ik het toch niet helemaal begrepen heb. Helaas konden de penningmeester en de kascommissie geen geschikte datum vinden voor de kascontrole. Die gaat nog plaatsvinden en dan komen we er in het najaar op terug.
Over het najaar gesproken, dan gaat ook de nieuwe competitie van start. En nu de scheiding tussen de KNSB competitie en die van de NOSBO daar is, leek het het bestuur wel een goed moment om toch maar eens naar de opzet te kijken. Vooral ook omdat de huidige KNSB spelers kunnen gaan plaatsnemen in de NOSBO competitie.
Het bestuursvoorstel om te gaan spelen in een volledige viertallencompetitie leek op voorhand, gezien de reacties op dit medium, niet op erg veel sympathie te kunnen rekenen. Nadat alle verenigingen hun zegje hadden gedaan, ging het bestuur in de pauze in conclaaf. Het leek verstandig om met een compromisvoorstel te komen.
Dit voorstel hield het volgende in: De hoogste klasse van de NOSBO gaat bestaan uit 2 poules van 8 achttallen, daaronder komt een eerste klasse die bestaat uit zestallen, met vrije inschrijving. Daaronder komt dan de tweede klasse waarin we met viertallen gaan spelen. Na een korte discussieronde, onder andere wat dit zou inhouden voor de huidige viertallencompetitie en de vraag of de hoogste klasse minimaal uit 16 teams zou bestaan, werd overgegaan tot een hoofdelijke stemming. Met 44 tegen 0 stemmen, bij 7 onthoudingen werd dit voorstel aangenomen.
Het bestuur gaat dit nu zo snel mogelijk uitwerken. De deadline voor de inschrijving van in elk geval de acht- en zestallenklassen is vastgesteld op 1 augustus. Vooral de verenigingen met KNSB spelers die in de NOSBO willen spelen, moeten dus even hard aan het werk.
Rechthebbenden voor de achttallen competitie zijn op voorhand in elk geval de teams die op de plaatsen 2 tot en met 8 zijn geƫindigd in de promotieklasse, aangevuld met de eerste klasse kampioenen. Daar komen dan bij de teams die bestaan uit KNSB spelers. Als er dan nog plaatsen over zijn, wordt er aangevuld van onderaf. Aan het einde van het seizoen komt er een finale tussen beide poulewinnaars voor de NOSBO titel.
Ook blijft er een strijd om de NOSBO beker. Wel zal er geen aparte viertallencompetitie meer georganiseerd gaan worden. We hopen dat de sterke spelers bovenin een plaats gaan vinden en dat de regionale poules opgaan in de nieuwe tweede klasse.
Na de rondvraag werd de vergadering om 10 uur gesloten.