Even en korte samenvatting van de ALV van gisteravond. Niet te uitgebreid, de secretaris moet natuurlijk zelf ook nog iets te schrijven overhouden. De opkomst was op vrijdagavond net zo groot als op de laatste woensdag van mei, namelijk 13 clubs. Hoogeveen, HSP en Veendam waren nu afwezig, maar daar stond tegenover dat Haren, ter Apel en De Matadoren wel vertegenwoordigd waren. De laatste vereniging werd met applaus in de NOSBO familie begroet door de overige aanwezigen. De vraag was even hoeveel stemrecht de vereniging had, nu de leden nog niet in OLA waren aangemeld. Die vraag hoefde achteraf niet beantwoord te worden, daar het de rest van de avond niet op stemmen aankwam.
Opening: De voorzitter heette de aanwezig hartelijk welkom, op de 89ste verjaardag van de NOSBO.
Mededelingen: De NOSBO is trots op de prestaties van 4 van onze jongelingen op het vorige week geëindigde jeugd EK in Roemenië. Eelke de Boer en Lucas van Foreest werden vijfde in hun categorie Daarnaast zijn de competities weer begonnen, waarbij vooral de NOSBO teams in de KNSB competitie enige opstart problemen kenden. Ook werd nogmaals aangestipt dat de NOSBO sinds een aantal dagen een nieuwe vereniging rijker is, met De Matadoren.
KNSB zaken: De uitbreiding van de KNSB competitie is op de Bondsraad van de KNSB van 17 juni definitief besloten. In het verlengde daarvan is de clubs afgelopen week een verzoek toegezonden om een formulier te vullen op de KNSB site. Vul dit formulier in, want ook voor de NOSBO moet het duidelijk worden wat de consequenties zijn voor het komende seizoen en de jaren daarna.
Bestuur en commissies: De vergadering nam afscheid van Evert Hondema. In de zomermaanden had hij zijn werkzaamheden al overgedaan aan de nieuwe penningmeester Eric Jan Walinga. Later zal het bestuur nog op gepaste wijze afscheid nemen van Evert. Evert Hondema blijft overigens wel beschikbaar voor de NOSBO, hij neemt zitting in de Commissie van Beroep. Dat doet hij evenals John van der Meijden van Ter Apel. Ook beide heren wier termijn weer verstreken, Job Holtz (negende termijn!) en Gerard Bakker (achtste termijn!) blijven beschikbaar voor de CvB. Verder nog een paar verschuivingen bij de NOSBO vertegenwoordigers naar de KNSB bondsraad, waar secretaris Frans van Amerongen doorschuift naar tweede bondsraadslid en penningmeester Eric Jan Walinga één van de vervangende plaatsen inneemt. Jan van Os, wiens termijn ook afliep, werd bij verstek vastgelegd voor een nieuwe termijn. Jan kennende hoopt het bestuur dat hij dat wel zal accepteren.
Prijsuitreiking: De voorzitter van De Matadoren werd gevraagd om de verloting te doen van de klok, onder de winnaars van het afgelopen seizoen. Het papiertje met de naam Roden 2 leverde bij voorzitter Lieuwe Boskma een grote grijns op en dankbaar nam hij de klok in ontvangst.
Begroting 2018: Eric Jan Walinga stipte aan dat het raamwerk nog in overleg was gegaan met zijn voorganger. Dat de NOSBO een groot verlies begroot heeft vooral te maken met de bijdrage aan het NK jeugd in Assen. De vergadering keurde de begroting zonder veel commentaar goed.
Plannen bestuur: Meestal een stil onderdeel van de agenda, maar nu zorgend voor de meeste discussies. En dan ging het natuurlijk vooral om de inrichting van de competitie voor het komende seizoen? Onze buren in het Westen hebben gekozen volledig voor viertallen te gaan. Dat wordt door sommigen binnen de NOSBO toch ook wel als een goed idee gezien. Maar ook zijn er wel geluiden om toch aan tenminste zestallen vast te houden.
Er melden zich ter vergadering een drietal die, naast competitieleider en voorzitter, wel plaats willen nemen in de commissie. Het betreft Stefan Oosting, Andreas Tasma en Elias Oude Brunink. De bedoeling is dat deze commissie kort na nieuwjaarsdag al met één of meerdere voorstellen gaat komen. Eventueel wordt er dan door het bestuur een tussen-ALV gepland in maart.
Ad hoc is er ook een p/d-regeling voor de competitie besloten. De kampioen van de promotieklasse promoveert naar de derde klasse KNSB. Maar goed dat sprak eigenlijk vanzelf. Voor de overige klassen betreft het dit seizoen een tussenseizoen. Om het 'leed' wat ter verzachten zegde het bestuur toe dat er dit seizoen voor alle klassen een klok ter beschikking wordt gesteld. Verder moeten de leden maar gewoon genieten van het competitieseizoen. Deze klokken hopen we uit te reiken op een gezamenlijke slotronde op zaterdag 14 april 2018. We zijn op zoek naar een geschikte speelzaal/organisatie voor die dag. Suggesties zijn welkom, liefst op zo kort mogelijke termijn.
Sluiting: Na een vergadering van 2 uur vertrok men naar de bar, om nog even na te praten en te drinken op de jarige NOSBO.