Schakers en schrijvers, het is een combinatie die wel vaker voorkomt.
De afgelopen periode zagen een tweetal boekwerken van NOSBO-schakershand het levenslicht.
23 6 schaakvader 2
Dit boek van Sake Jan de Boer is de langverwachte bundeling van een verzameling verslagen op websites en blogs, ge├»nspireerd door de successen van zoon Eelke. Maar tijdens de verloren uurtjes op weer zo'n kampioenschap, dwaalden de gedachten ook wel eens af. Speciaal voor het boek schreef Sake Jan nog een drietal nieuwe verhalen, waarvan eentje over schaakmoeders.

Een heel andere insteek heeft een verzameling verhalen en tekeningen van Menno van Heumen onder de titel Bewegend Hout.

"Denksport wordt niet echt gezien als sport. En dat is juist, het is meer dan sport alleen. In het bijzonder de edelste der denksporten, het schaken, is als het leven zelf. Eenmaal neergezet begint het pas echt. Hout leeft, het ontwikkelt zich, het zet aan tot bewogen worden. Bewegend Hout bevat 16 teksten en tekeningen die als het ware over elkaar heen vallen in een spel van zwart naar wit. Stukken zijn figuren met een naam en karakter. Situaties uit het spel geven uitdrukking aan de dynamiek van het bestaan."

23 6 heumen

Waar kunnen we terecht voor beide boekwerken?
Bewegend Hout is rechtstreeks te bestellen bij de uitgever Philip Elchers
Schaakvaderverhalen is ook te vinden bij boekhandel Van der Velde in de stad Groningen.