Gisteravond was het weer tijd voor de NOSBO najaars-ALV.

De belangrijkste uitkomsten van gisteravond:
Roland Kroezen (voorzitter), Frans van Amerongen (secretaris) en Evert Hondema (penningmeester) zijn voor drie jaar herkozen in het bestuur. De laatste heeft wel aangegeven het per seizoen te willen aanzien.
Ook werd Hondema herkozen als bondsraadlid namens de NOSBO.
De commissie van beroep-leden Eric Jan Walinga en Menno Keizer werden ook weer voor een nieuwe termijn van 3 jaar herkozen.

De begroting voor het jaar 2017 werd aangenomen, ook werd afgesproken om in het vervolg de begroting op de agenda van de najaars-ALV te behandelen, dit omdat het bestuur het gat tussen de voorjaars-ALV en het nieuwe begrotingsjaar wel erg groot vindt.

Betreffende de KNSB zaken leidde de discussie tot een toezegging tot instelling van een commissie die moet gaan komen met idee├źn hoe het verder moet met de NOSBO competitie(s) als de landelijke competitie op zaterdag met een vierde, en eventueel meer, klasse(n) wordt uitgebreid. Te zijner tijd komt er een oproep aan de leden wie er in deze commissie wil plaatsnemen.

Aan de jeugdtalenten Daan Noordenbos (SCEPU) en Loek van der Hagen (Haren&Oostermoer) werd dispensatie verleend om naast hun NOSBO wedstrijden ook, maximaal viermaal, in te vallen in de KNSB teams van de Groninger Combinatie.

De traditionele klokverloting leverde ... (ik heb toegezegd dit nog niet openbaar te maken, de winnaar was niet aanwezig en krijgt deze van de tegenstander tijdens de eerste competitieronde) op als winnaar.

De bekerloting werd 'live' verricht tijdens de vergadering.
En leverde het volgende resultaat op (en dan meteen aangepast aan het frame):

Het Kasteel-ESG
HSP/Veendam 4-ESG 2

Van der Linde-Lewenborg 2
Staunton 4-Roden (vanochtend werd Staunton 4 teruggetrokken, dus Roden heeft een bye)

Haren&Oostermoer vrijgeloot
JH Kruit-HSP/Veendam 3

Groninger Combinatie 6-Groninger Combinatie 4
Bedum-Groninger Combinatie 5

Staunton 3-SISSA 4
Assen 3-Haren&Oostermoer 2

Hoogeveen vrijgeloot
Assen 2-Hoogeveen 2

DAC-SISSA 6
Lewenborg-Leek

HSP/Veendam 2-SCEPU
Staunton 2-SISSA 5

De winnaars van de paartjes hierboven spelen in ronde 2 tegen elkaar, waarna de winnaars van paartjes 1 en 2 in de kwartfinale tegen elkaar spelen, etc.
De eerste ronde wordt gedurende de maand november gespeeld in de weken dat er ook competitieschaak is. De speeldatums zijn zo gekozen dat als er een eerste- en een tweedeklasse team tegen elkaar spelen, ze dat doen in de week waarin de promotieklasse speelt. De eerste wedstrijd is DAC-SISSA 6 op 7 november, terwijl de ronde wordt afgesloten met Assen 2-Hoogeveen 2 op 25 november. Ronde 2 is dan in januari 2017.