De meesten zullen het wel weten, maar per 1 september verhuizen Bert van der Marel en Judith Valkenburg van Groningen naar Leiden. Dit houdt niet in dat Café Atlantis en het Jannes van der Wal denksportcentrum in Groningen gaan sluiten, maar wel dat beide gelegenheden een nieuwe uitbater gaan krijgen. Lydia van Altena gaat Atlantis overnemen en Ria Rus wordt de nieuwe beheerder van het denksportcentrum.
Om niet anoniem te vertrekken uit Groningen, wordt er op zondag 21 augustus een uitzwaai rapidtoernooi door Bert en Judith in het denksportcentrum georganiseerd.

Meer informatie over de dag en de aanmelding